Skolelever leser

Til ungdommen

av Nordahl Grieg

Til ungdommen er Nordahl Griegs kanskje mest dikt.
Nordahl Grieg skrev dette diktet i 1936 til en fest for ferske studenter ved universitetet i Oslo. Han skrev diktet på oppfordring fra formannen i Studentersamfundet som var bekymret for den økte oppslutningen til Nasjonal samling på gymnas og universitet i Norge.

Diktet ble først publisert i det antifascistiske tidsskriftet Veien frem som Nordahl Grieg selv gav ut. Det stod på første side med utropstegn og store bokstaver. Diktet var opprinnelig delt i åtte vers, nå er det delt opp slik at diktet har fjorten vers.

Otto Mortensen satte musikk til diktet i 1952 og det er gjort mange innspillinger av diktet i nyere tid. Sangen er brukt i mange ulike sammenhenger blant annet i ved Humanistisk konfirmasjon og i fredsbevegelsen, det ble også brukt i mange minnemarkeringer etter terrorangrepet 22. juli.
Utgitt i 1936 av Gyldendal Norsk Forlag. Diktet Til ungdommen ble første gang publisert i tidsskriftet Veien frem nr. 6 i 1936. Det er over 70 år siden forfatteren Nordahl Grieg døde og verkene hans er falt i det fri. Vedlagt er det det en collage (Bruk dette bildet) og diktet slik det det ble publisert første gang (alternativt bilde).
Boken er lest inn i perioden fra 19. mars 2014 til 19. mars 2014.

Kapitler