Høytleste bøker

Bergen leser

Regn

av Stig Holmås

Denne boken er ferdig innlest.

Innlesingen begynte den 28. november 2013,
og det nyeste opptaket er fra 14. desember 2013.

Bergen leser

Sveve over vatna

av Ragnar Hovland

Til nå er 14.9% av boken lest inn.

Innlesingen begynte den 19. desember 2013,
og det nyeste opptaket er fra 25. mars 2014.

Deltagere på Se og Les - konferansen leser

Skogen i hjartet. Dikt for born

av Hanne Bramness

Til nå er 79.2% av boken lest inn.

Innlesingen begynte den 03. februar 2014,
og det nyeste opptaket er fra 05. februar 2014.

Skolelever leser

Til ungdommen

av Nordahl Grieg

Til nå er 42.9% av boken lest inn.

Innlesingen begynte den 19. mars 2014,
og det nyeste opptaket er fra 19. mars 2014.